Details for ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดภายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด พ.ศ. 2562

PropertyValue
Name:ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดภายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด พ.ศ. 2562
Description:
Filename:nitikann0504256248.pdf
Filesize: Empty
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 04/05/2019 00:00
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:1334 Hits
Last updated on: 04/05/2019 13:51
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: