คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ลว.8 มิ.ย. 65) แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ลว.8 มิ.ย. 65)

hot!
Date added: 06/09/2022
Date modified: 06/09/2022
Filesize: 184.89 kB
Downloads: 212

(กรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการกอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้)