Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner

Overcoat Music Festival 2014 Colorful

 

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้ว....Mulberry Fest’ 2014 ครั้งที่ 5 ณ ไร่กำนันจุล ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศฯ (22)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ (23)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาขุดลอกคอง จำนวน 6 โครงการ (61)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างขุดลอกคลองและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจำนวน 5 โครงการ (57)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างขุดลอกคลองและขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 6 โ่ครงการ (77)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 5 โครงการ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (58)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ (74)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคางานจ้าง โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 2 โครงการ (120)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (105)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร (91)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศผล รอง ประธานสภา อบจ. เพชรบูรณ์ (116)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (223)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 57 และสมัยแรก ปี 58 (265)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญสถาฯ สมัยแรก ปี 56 (1117)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสมัยที่สอง ปี 56,สมัยแรก ปี 57 (992)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาสมัยแรก ปี 56 (888)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (1003)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศ ปิดสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจำปี 2555 (1214)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์z (3105)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.พช. สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 และสมัยประชุมสมัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยแรก ปี 2555 (1400)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ทำไมติดตั้งป้ายบทบังทัศนียภาพอำเภอน้ำหนาวตนน้ำหนาว113-11-14 18:38
เรียน ประธานคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาเรื่อง ขอให้ชี้แจงกรณีการเปิดซอง203-10-14 15:48
เพื่อบ้านเกิดคนเพชรบูรณ์428-08-14 14:17
ตอนนี้หมู่บ้านวังเจริญรัตน์เกิดปัญหาเดือดร้อนมากไม่ประสงค์ออกนาม224-08-14 10:48
ขอข้อมูลบุคคลากรครับภาณุพงค์121-08-14 13:32
ไม่มีไฟฟ้าใช้Siriluk318-04-14 19:53
จำนำข้าวโจ ชาวนา314-12-13 15:18
เงินจำนำข้าวคนศรีเทพ919-10-13 07:02
ขอไฟส่องสว่างหน่อยครับadd706-10-13 12:28
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการใน...นัตตี้310-08-13 21:29
 

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการปฏิบัติงาน อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2556
    pernament03_57-1

ลิงค์เชื่อมโยง website

eaution11 eaution12 phetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ