Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner

“เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น"

 

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุกรอง) (56)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (92)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (120)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม อบจ.พช บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว (55)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของ รร.อบจ.พช (120)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (91)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีตรวจหาสารเสพติดพร้อมภาชนะ (96)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยตะกั่ว บ้านหนองตะเคียน ม.5,บ้านวังรัตนะ ม.9 ต.วังพิกุล (115)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (102)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (98)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาฯ-สมัยยแรก-ปี-58 (65)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผล รอง ประธานสภา อบจ. เพชรบูรณ์ (409)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (524)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 57 และสมัยแรก ปี 58 (547)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญสถาฯ สมัยแรก ปี 56 (1363)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสมัยที่สอง ปี 56,สมัยแรก ปี 57 (1251)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาสมัยแรก ปี 56 (1141)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (1235)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศ ปิดสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจำปี 2555 (1480)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์z (3371)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (430)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (801)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (821)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1017)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1000)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1478)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1554)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์103-06-15 19:01
ร้องเรียนเรื่องติดไฟถนนหมู่3ต.วังศาล อ.วังโป่งประชาชนคนเพชรบูรณ์321-03-15 13:16
สอบถามข้อมูลพระวิทยา206-03-15 09:54
ขอความช่วยเหลือ !!คนบ้านกลาง หล่มสัก227-11-14 11:58
ทำไมติดตั้งป้ายบทบังทัศนียภาพอำเภอน้ำหนาวตนน้ำหนาว313-11-14 18:38
เรียน ประธานคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาเรื่อง ขอให้ชี้แจงกรณีการเปิดซอง203-10-14 15:48
เพื่อบ้านเกิดคนเพชรบูรณ์428-08-14 14:17
ตอนนี้หมู่บ้านวังเจริญรัตน์เกิดปัญหาเดือดร้อนมากไม่ประสงค์ออกนาม224-08-14 10:48
ขอข้อมูลบุคคลากรครับภาณุพงค์121-08-14 13:32
ไม่มีไฟฟ้าใช้Siriluk318-04-14 19:53
 

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

 • รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

  plan2557

   

   

   

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12 phetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ