วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ชื่องาน“ปลูก – ปั่น ต้านโกง”

PDFพิมพ์อีเมล

24796548_1526649127429517_421467442839201663_n

24910021_1526649130762850_4723991494862464098_n 24862163_1526649620762801_8875546975397137173_n

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนฤมล วรกมล ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ ข้าราชการ อบจ. เพชรบูรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ชื่องาน“ปลูก – ปั่น ต้านโกง” เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่าย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ยั่งยืน โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีฯ

24796512_1526649414096155_3183354366579210415_n 24852421_1526649517429478_6873173037506780693_n

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ : สมถวิล อรรถพร

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj