โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

PDFพิมพ์อีเมล

325969

S__132816919 S__132816924

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อบต.บ้านหวาย นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อบจ.พช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง

S__132816917 S__132816921

 

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติบรรยายโดย อ.ภรวลัญช์ มาอยู่ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิพากษ์ โรจนแพทย์ ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองราด และ อ.สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

ข่าว : ณัฐธยาน์
ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj