สภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2560

PDFพิมพ์อีเมล

DSC07281

DSC07256 DSC07232

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสักและเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสภากาแฟประจำเดือนธันวาคม ร่วมให้การต้อนรับ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่งาน “สภากาแฟจังหวัดเพชรบูรณ์” 

DSC07269 DSC07221

สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj