วันท้องถิ่นไทย

PDFพิมพ์อีเมล

DSC04474

          เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2554  เวลา 09.09 น.  นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ "พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116" ขึ้นเป็นแห่งแรก และเริ่มทำการทดลองเพื่อศึกษาขึ้นในกรุงเทพฯ จนกระทั่งใน ร.ศ.124 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงได้จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยมอบอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการกันเอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีมติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย

DSC04464 DSC04460
DSC04445 DSC04467

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj