เทศกาลปีใหม่ม้ง 2557

PDFพิมพ์อีเมล

DSC09835

DSC09810 DSC09806

          ในช่วงเช้าของวันนี้(3 มกราคม 2557) ณ หมู่บ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง พร้อมด้วยนายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และสนับสนุนงบระมาณในการจัดงานฯ สำหรับการจัดงานนี้มีตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มกราคม 2557 รวม 9 วัน 9 คืน ด้วยกัน

DSC09871

\DSC09963

         จากนั้นในช่วงบ่าย(3 มกราคม 2557) ณ หมู่บ้านเล่าลือ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช   ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่ม้งที่บ้านเล่าลือ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน และพบปะ พูดคุยกับชาวเขาเผ่าม้ง  สำหรับการจัดงานมีตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มกราคม 2557 รวม 5 วัน 5 คืน ด้วยกัน

DSC09968 DSC09959

          ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดกันทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการจัดการละเล่นพื้นบ้านเทศกาลปีใหม่ม้งนั้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชนเผ่าม้ง ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป เป็นการเฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบ 1 ปี เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยสนุกสนาน โดยใช้ลูกช่วงที่ทำจากเศษผ้า เป็นสื่อกลางตามประเพณี ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักและหวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง

DSC07406

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว : ณัฐธยาน์  ทัดช่อม่วง
ภาพ : สมถวิล อรรถพร 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj