ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ (E-Service)

แจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์ จากผู้พักในโรงแรม

สามารถนำส่งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่บัญชี 614-1-00700-7

*เมื่อโอนแล้วสามารถแจ้งได้ทางระบบชำระค่าธรรมเนียม อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ หรือช่องทาง Line Official กองคลัง*

เพิ่มเพื่อน

https://lin.ee/lVfAeQks