เขตอำเภอหล่มสัก

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 หจก.รวยสมจิตร 357 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
2 น.ส.อัญชลี แซ่เหล่า 17/2 ม.10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
3 นายมาโนชย์ บุญเผย 103 ม.2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก
4 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอปอร์เรชั่น(สาขา 1) 720 34/1 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
5 หจก.มิตรศิลป์ปิโตรเลียม 124/16 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
6 บจก.ทรีเคออยล์ (ปตท.) 48 ม.10 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก
7 บจก.ไดมอนด์ออยล์ หล่มสัก 55/1 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก
8 บจก.ซัสโก้ (มหาชน) สาขาน้ำชุน 363 ม.3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
9 หจก.วานิชย์พิบูลย์ 2/9 ม.4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
10 บจก.ปิโตรเลียมไทย 928 คอปอร์เรชั่น (สาขา 2) 1 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก
11 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส (คาร์เทค) 22 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก
12 บจก.ทรีเคออยล์ (ปตท.ดงขวาง) 55 ม.11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
13 หจก.ช.พรชัยเซอร์วิสหล่มสักเซอร์วิส (ปั๊มเชลล์)) 74 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
14 บจก.สหพัฒนาบรรจุแก๊ส (ปตท.แยกพ่อขุน) 70 ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
15 บจก.สหพัฒนาออยล์ (ปตท.ทางขึ้นน้ำหนาว) 97 ม.7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
16 บจก.สหพัฒนาปิโตรเลียม 71 ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
17 หจก.ลีลาปิโตรเลียม 155-156 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
18 นายหลั่ง แสงหาญ  88/4 ม.9 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
19 บจก.มีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ (ปั้มคาร์เทค) 113 ม.12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
20 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอปอร์เรชั่น(สาขา 3) 3 73 f 92/2 ม.4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก
21 บจก.ปัทมาออยล์ 104 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก