โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบจ.เพชรบูรณ์
แสดงทั้งหมด
ดำเนินการปีงบประมาณ 2562-2565
ตารางแสดงข้อมูล
ชื่ออำเภอ จำนวนโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 6
อ.หล่มสัก 3
อ.วิเชียรบุรี 1
อ.ศรีเทพ 2
อ.หนองไผ่ 8
อ.วังโป่ง 2
แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้งบ่อบาดาล (21 โครงการ)
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/GroundWater.php
success2023-Feb-01 00:02:06
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=GroundWater&map=true
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie