สายทาง
พช. ถ1-0001 - โคกสง่า - ซับตะเคียน ตำบลภูน้ำหยด,ตำบลพุขาม,ตำบลวังใหญ่ อำเภอ วิเชียรบุรี ยาว 24.85 กิโลเมตร
พช. ถ1-0002 - พุเตย - ซับน้อย พุเตย,ซับน้อย อำเภอ วิเชียรบุรี ยาว 23.84 กิโลเมตร
พช. ถ1-0003 - แก่งโตน - สงเปลือย นาซำ,ศิลา อำเภอ หล่มเก่า ยาว 18.433 กิโลเมตร
พช. ถ1-0004 - ท่าข้าม - ลาดแค ท่าข้าม,ลาดแค อำเภอ ชนแดน ยาว 13.693 กิโลเมตร
พช. ถ1-0005 - หนองไผ่ - ไร่ขอนยางขวาง หนองไผ่,ท่าแดง อำเภอ หนองไผ่ ยาว 12.375 กิโลเมตร
พช. ถ1-0006 - บง - ป่าม่วง นาป่า,สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ยาว 8.885 กิโลเมตร
พช. ถ1-0007 - โป่งขามฝาด - ห้วยสวิงน้อย บ้านกลาง,ช้างตะลูด อำเภอ หล่มสัก ยาว 8.767 กิโลเมตร
พช. ถ1-0008 - กม.28 - เขาสัก ตำบลดงขุย,ตำบลตะกุดไร อำเภอ ชนแดน ยาว 6.325 กิโลเมตร
พช. ถ1-0009 - บุฉนวน - ห้วยไคร้ น้ำร้อน,ตะเบาะ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ยาว 4.55 กิโลเมตร
พช. ถ1-0010 - ลำป่าสักมูล - กงกะยาง ดงมูลเหล็ก,บ้านโคก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ ยาว 2.125 กิโลเมตร
พช. ถ1-0011 - บ้านห้วยแปก - บ้านฟองใต้ วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว ยาว 13.75 กิโลเมตร
พช. ถ1-0012 - ห้วยคนฑา - ร่องดู่ บุ่งน้ำเต้า อำเภอ หล่มสัก ยาว 2.2 กิโลเมตร
พช. ถ1-0013 - โนนทอง - จางวาง ลานบ่า อำเภอ หล่มสัก ยาว 8.32 กิโลเมตร
พช. ถ1-0014 - ฐานชขส.32 – ทุ่งสมอ เขาค้อ,ทุ่งสมอ อำเภอ เขาค้อ ยาว 4.592 กิโลเมตร
พช. ถ1-0015 - แยก ทล.ม.21 - ถ้ำพระ บุ่งน้ำเต้า อำเภอ หล่มสัก ยาว 4 กิโลเมตร
พช. ถ1-0016 - สี่แยกสะเดาะพง - เล่ากี่ใหม่ สะเดาะพง อำเภอ เขาค้อ ยาว 2.5 กิโลเมตร
พช. ถ1-0017 - ต่อ ทม.หล่มสัก - บ้านติ้ว บ้านโสก อำเภอ หล่มสัก ยาว 1.355 กิโลเมตร
พช. ถ1-0019 - แก่งเสี้ยว - กุดแข้ ศิลา อำเภอ หล่มเก่า ยาว 2.6 กิโลเมตร
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/PaoRoads.php
success2024-Jul-23 03:07:34
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=PaoRoads&map=true
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie