สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 43
สัปดาห์นี้ 168
เดือนนี้ 10,059
ปีนี้ 14,335
ทั้งหมด 84,921
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 165 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 11
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 10
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ปีงบประมาณ 2567 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 4
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามเหมืองห้วยทราย บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 4
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านโนน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 3
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 3
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 3
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาฝาง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 168
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 166
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 165
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 143
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 139
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 126
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 124
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 123
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์วังชมภู) ปีงบประมาณ 2560 123
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแกยาว) บ้านซับสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 123
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2024-Apr-24 12:04:13
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie